EnglishБългарски

Парцел в кв. Гара Искър, София

461 760 €

 • Основни характеристики

 • Вид имот:
  Парцел
 • Цена:
  461 760 €
 • Район:
 • Под-регион:
 • Площ:
  3 848 м²
 • № на оферта:
  752

Четири съседни ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ в кв. Гара Искър, НПЗ Искър,между големите градски артерии-бул. Искърско шосе и ул. Димитър Пешев. В относителна близост са ж. к. Дружба 1, ж. к. Дружба 2 и метрото. Наоколо има изградена инженерна инфраструктура- улична, водопроводна, ел. захранваща мрежа. Има добра транспортна достъпност. Според предвижданията по ОУП на СО, ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ попадат в Смесена производствена зона, със следните устройствени параметри: Максимална плътност на застрояване: 55%; Максимален Кинт: 1, 5; мин. озеленена площ:30%. ПИ са подходящи за застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, магазини и заведения за обществено хранене, хотели,професионални бази и др. 'Бокар недвижими имоти', офис 'Неофит Рилски'-0887 09 70 73, 0888 31 58 48-инж. М. Стаменова;

За повече информация

София 1000

ул. Неофит Рилски 1
телефон: 02 910 10 10
м.тел. 0887 09 70 73
e-mail: imoti.bokar@gmail.com